020 - 63 66 837

Nieuws

20/04/2018 Het vinden van personeel; een lastige taak voor sociaal werk organisaties

Een peiling van Sociaal Werk Nederland toont aan dat het vinden van goed personeel een lastige taak is voor sociaal werk organisaties. En dat is een probleem, want de openstaande vacatures zullen toch ingevuld moeten worden. Wat is de oorzaak van dit probleem? En wat zeggen de respondenten van de peiling erover? Je leest het in dit artikel!

Maaike Verheul, adviseur cao bij Sociaal Werk Nederland vertelt wat zij opmerkt over dit probleem; “Er is ontzettend veel bezuinigd in het sociaal domein. Het is daardoor extra opvallend dat er in korte tijd zoveel vacatures zijn ontstaan én dat het moeilijk blijkt om deze op te vullen.”

Waar speelt het probleem zich af?

Verschillende leden van Sociaal Werk Nederland stuurden signalen met de boodschap dat het lastig is om vacatures in te vullen. En dit probleem blijkt niet alleen in het sociaal domein te spelen; ook de zorgsector kampt met vergelijkbare problemen. Dit was voor het Ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn genoeg reden om een campagne te starten met als doel het aanpakken van de personeelstekorten in de zorg en welzijn sector. Tevens was dit voor Sociaal Werk Nederland de oorzaak om een peiling te houden onder hun leden, zodat ze konden bevestigen hoe groot dit probleem daadwerkelijk is.

Volgens Maaike Verheul was de respons op de peiling hoog. Er reageerden 132 leden en dat is een kwart van het totaal; “Ruim de helft van de respondenten gaf aan dat ze in het afgelopen half jaar inderdaad moeite hadden om vacatures vervuld te krijgen.” De peiling toont aan dat met name het vinden van generalisten een lastige taak blijkt te zijn. En dat terwijl 40% van het totaalaantal gemelde vacatures gericht zijn op het vinden van generalisten. Ook de vacatures voor maatschappelijk werkers vormen een probleem (16% van het totaalaantal gemelde vacatures). Op plek drie staan de vacatures voor jongerenwerkers (11% van het totaalaantal gemelde vacatures).

personeel zorg

De oorzaak; waarom is het een lastige taak?

Verheul stelt dat er niet één aantoonbare oorzaak is voor de problemen;

“Het is niet zo dat minder mensen voor een sociale opleiding kiezen, er is juist veel animo voor. Maar ik heb wel het gevoel dat er inmiddels meer sectoren zijn die om dezelfde mensen strijden. Werk dat voorheen door typische sociaal werk organisaties werd uitgevoerd, wordt nu ook door de zorgsector gedaan. Sociaal werk en zorg lopen dus steeds meer door elkaar en een gevolg daarvan is dat meer organisaties mensen uit dezelfde vijver willen halen”.

Een andere oorzaak die volgens Verheul een grote impact kan hebben op dit probleem zijn de verhoogde eisen aan sociaal werkers. Denk hierbij aan de vraag naar HBO-geschoolde mensen, sociaal werkers die ondernemend moeten zijn en die procesmatig kunnen denken en handelen. Eén van de respondenten deelde mee dat ze weinig tot geen reacties krijgen van gekwalificeerde kandidaten met (enige) ervaring.

Ervaring is het sleutelwoord

Maar wat als er wel voldoende studenten zijn? Wellicht zijn de eisen aan de kandidaten te hoog? Veel organisaties willen werknemers met ervaring. Verheul zegt hierover; “Je kunt je natuurlijk afvragen of het niet goed zou zijn als organisaties het werk zo gaan verdelen dat ze jonge mensen de kans geven om ervaring op te doen en de ervaren collega’s het werk doen waar meer ervaring voor nodig is. Het meester-gezel-idee”. Volgens haar zullen we in de toekomst meer die kant op moeten. Toch kunnen organisaties het zich kennelijk nog veroorloven om op zoek te gaan naar mensen die precies aan de eisen voldoen. Verheul denkt dat dit op den duur wel anders zal moeten. Ze maakt zich enerzijds nog geen zorgen, maar anderzijds vindt ze het toch spannend;

“Als ik voor mezelf spreek, maak ik me nu nog geen zorgen. Maar ik vind het wel spannend welke kant het nu op gaat nu zorg en sociaal werk steeds meer door elkaar heen gaan lopen. Buurtbewoners moeten tijdig kunnen rekenen op adequate en kwalitatief goede hulp. Als het moeilijk blijft, of misschien nog wel moeilijker wordt, om goed personeel te vinden, wordt het op den duur wel zorgelijk. Dus we houden als Sociaal Werk Nederland een vinger aan de pols voor een sterke sociale basis.”

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen  • Voor moeder hebben wij destijds zorg afgenomen van Zuster Jansen. Het was fantastisch!
    Mevr. de Graaff