020 - 63 66 837

Nieuws

10/10/2022 VVT wil zorgpersoneel beschermen tegen inkomensterugval

Medewerkers behoeden voor een terugval in inkomsten na arbeidsongeschiktheid of werkloosheid: dat is wat VVT als eerste sector in Nederland wil doen. Het doel van de nieuwe verzekering is om zorgmedewerkers in de VVT te beschermen tegen financiële risico’s wanneer zij niet meer in staat zijn om te werken of (tijdelijk) geen werk hebben. Verschillende partijen (ActiZ, Zorgthuisnl, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en FBZ) sloten hiervoor een unieke mantelovereenkomst met verzekeringsmaatschappij Loyalis.

Deze verzekering vangt een terugval in inkomsten van zorgmedewerkers van het derde WW-jaar en het WGA-hiaat op. In de cao voor de VVT stond dat werkgevers en vakbonden werknemers wilden beschermen tegen financiële risico’s na arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Ook werknemers die sinds 1 maart 2020 niet meer kunnen werken, zijn met terugwerkende kracht verzekerd.

Personeel dat in loondienst in de zorgsector werkt, is verplicht verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering wordt nu uitgebreid met de dekking voor het derde WW-jaar en het WGA-hiaat. Echter, de premie voor het inlooprisico was geen onderdeel van de cao-afspraak over het voorkomen van een inkomstenterugval. Om die reden hebben ActiZ, Zorgthuisnl en de vakbonden afgesproken dat zorgorganisaties hun werknemers in 2023 compenseren.

Inkomensverzekeraar Loyalis geeft werkgevers handvatten om aan te kunnen sluiten bij de mantelovereenkomst. Zo is er een online omgeving en goede begeleiding. Er zijn verschillende communicatiemiddelen beschikbaar om de gemaakte afspraken de komende periode ook te communiceren naar werknemers.

Kortom, de mantelovereenkomst bestaat uit een herverzekering van het “derde WW-jaar” vanaf 1 oktober 2022. Tot die tijd is de verzekering ondergebracht bij SPAWW. Ook het WGA-hiaat wordt vanaf 1 januari 2023 verzekerd. Hiermee wordt het inkomensverlies bedoeld dat kan ontstaan bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Met een WGA-uitkering wordt de inkomensachteruitgang van arbeidsongeschikte (ex-) werknemers tot minimaal 70% van het salaris aangevuld.

Auteur: redactie

 

   • Voor moeder hebben wij destijds zorg afgenomen van Zuster Jansen. Het was fantastisch!
    Mevr. de Graaff